روستای منصوره از توابع دهستان حسینی در۴۰ کیلومتری شهرستان شادگان با جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر از فروردین ماه سال جاری به دلیل خشکسالی با مشکل کم آبی مواجه شد و اهالی با استفاده از یکی از شاخه‌های رود زهره که در کنار روستا قرار دارد، آب شربشان را تامین می‌کنند.

این روستا جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر دارد. این شاخه از رود زهره نیز تنها در مقطعی از ماه آب دارد و سرریز کردن آب از پشت سد بهبهان در فاصله ۲۰ تا ۳۰ روزه صورت می‌گیرد.