چندیست که مسئولین با خوشحالی زائد الوصفی از سامانه ای پرده برداری نمودند که به ادعای خویش مشکلات تولید را در کسری از ثانیه مرتفع مینماید و با خوشحالی از برنامه ای سخن میگویند که علی الظاهر به زعم انان پازل گمشده رفع موانع تولید محسوب میشود و مانور های تبلیغی پیرامون ان بسیار گسترده بوده .

اما ایا این سامانه برای توانمند سازی تولید و توسعه و اشتغال پایدار است و برای حمایت از تولید و صنایع به میان صاحبان صنایع امده ؟؟؟، چقدر گره گشا خواهد بود؟؟ و ایا قفل های کور تولید را خواهد گشود ؟؟

به نظر میرسد سامانه پنجره استانداری هم مکمل برنامه های دیگری نظیر بهین یاب و…..است که فقط بیوگرافی صنایع و صاحبان صنایع را در سامانه خویش ثبت مینماید و هیچ تاثیر مثبتی در روند رفع موانع تولید نخواهد داشت .

این‌ سامانه فعال گشته تا تولید کننده از بوروکراسی اداری و مشکلات ساختاری ادارای رهایی یابد اما در عین حال مشکلات تولید کنندگان بوروکراسی اداری همین سامانه بسیار بیشتر از تسهیل آن است زیرا برای جمع آوری مدارک و ثبت در سامانه باید فرایند پیچیده‌ای را دنبال کنید که تقریبا تولید کنندگان عطایش را به لقایش میبخشند اما حال یک سوال مطرح‌ است اگر واقعا چنین سامانه ای کارساز و مثمر الثمر‌ است پس صاحبان صنایع نباید دیگر با مشکلاتی در روند ساختار تولید روبرو شوند و اصلا دیگر‌ رفع موانع تولید نباید مطرح باشد زیرا بر فرض اثر بخشی سامانه فوق کلیه موانع میبایست مرتفع شده باشد اما مجدد سوالی دیگر مطرح میگردد مگر‌ تمام مشکلات صاحبان صنایع گرفتن مجوز هاست؟؟ ، ایا نسبت به محورهای دیگر بی نیازیم و فقط اصل ترین مانع صنایع و تولید همین طرح سامانه پنجره سرمایه گذاری استانداری بوده و محورهای اثر بخش دیگر که لازم و ملزوم صنعت و تولید میباشد را برای به گردش دراوردن چرخ تولید نیاز نداریم ؟؟

و اما سخنی‌ با استاندار محترم‌
برای داشتن توسعه و اشتغال پایدار چندین محور اصولی و بنیادی میبایست در کنار هم قرار گیرد:

۱٫ امکان سنجی‌ منطقه ای و مواد اولیه دم دستی و برای تولید واحد های کوچک زود بازده و ارائه ان‌ به سرمایه گذاران
۲٫ ایجاد جاذبه های گردشگری و جذب نمودن‌ سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در خوزستان
۳٫ تسهیل سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی استان خوزستان
۴٫ تهیه و ارائه مواد اولیه با قیمت مناسب به تولید کننده بدلیل رقابت با کالای مشابه خارجی و صادرات ان
۵٫ داشتن ماشین الات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و در صورت لزوم اعطای تسهیلات ارزان جهت به روز رسانی ماشین الات
۶ . ایجاد بستر روحی و روانی و ارامش صاحبان صنایع و رفع موانع تولید برای جلوگیری و هدر رفت وقت انها در بروکراسی اداری و تمرکز انها بر محصولات با کیفیت
۷ .ایجاد تیم های بازاریابی و بسترهای فروش و حمایت دولت از فروش گسترده محصولات در داخل استان و استان های همجوار و کشورهای همسایه
۸٫ ایجاد زیر ساخت ها و تکمیل انها و رفع کلیه فرایند اداری و تسهیل سریع موانع پیش رو
۹ .هم اوایی دانش و تخصص در کنار یکدیگر برای بالا بردن کیفیت محصولات صنایع تولیدی
۱۰٫ حمایت همه جانبه بانکها در خصوص تسهیلات ارزان به واحد های صنعتی و تولیدی و حذف سنگ اندازی ها و بروکراسی اداری
۱۱٫ ایجاد نمایشگاهای عرضه محصولات در کشورهای دیگر و ترغیب صنعتگران به حضور در چنین نمایشگاهای با معافیت ها و کمک هزینه ها و مشوق ها
۱۲٫ ارائه مشاوره های تخصصی به صاحبان صنایع و در صورت نیاز اعزام انان جهت کسب تجربه

اگر از امروز بر چنین محور های پا فشاری و اصرار ورزیم و خوشبینانه از امروز استارت کار زده شود شاید در یک دهه اتی نتیجه زحمات امروز را دریابیم اما با توجه به مشاهدات و عینیت های موجود هیچ اثری از اجرایی شدن موارد فوق نمیابیم .که این نشان دهنده ان است که سامانه فوق به خودی خود اثر گذار نخواهد بود و هیچ‌ اراده ای برای فراهم کردن رشد و توسعه تولید در استان خوزستان‌ وجود ندارد و این برنامه نیز مانند دیگر محور ها بعد از مدتی فاقد کارایی لازم خواهد شد.
تولید همت مضاعف میخواد و برنامه های اصولی و جامع و تفکر و اندیشه عملیاتی و نظارات بر روند اجرایی ان در غیر اینصورت (( سامانه پنجره استانداری )) اب در هاون کوبیدن است .

منصور فاضلی
عضو شورای مرکزی مجمع متخصصین خوزستان