محمدرضا قنواتی مدیر شهرداری منطقه  ۸ اهواز گفت: برنامه ریزی مناسب برای حل مشکلات محله‌ای در اهواز باید انجام شود و بازدید‌های میدانی از محلات با هدف خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و نحوه نظارت بر اجرای فعالیت‌ها صورت گیرد.

او بیان داشت: بازدید‌های حضوری از محلات، نظارت بر خدمات رسانی به شهروندان و اجرای پروژه‌های خدماتی انجام می‌شود.

قنواتی در تداوم بازدید‌های صبحگاهی و میدانی خود از سطح محلات ناحیه یک خدمات شهری منطقه با هدف خدمات رسانی مطلوب به شهروندان بازدید کرد.