مدیرکل شیلات خوزستان، طرح تولید گونه تک جنسی کپورمعمولی با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان را قدرتمند و کمک کننده به افزایش تولید در واحد سطح مطرح کرد.

جلسه اداره کل شیلات خوزستان و دانشگاه صنعتی اصفهان، در خصوص تولید گونه تک جنسی کپورمعمولی، با حضور تولیدکنندگان، پرورش دهندگان و کارشناسان تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

فتح اله ابوعلی، در این باره گفت: در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری سازمان شیلات ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان، به منظور، استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، در ارتقا توان تولید و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت، طرح تولید گونه تک جنسی کپورمعمولی در استان خوزستان اجرایی می شود.

وی، با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان داشت: کپورمعمولی به علت بلوغ زودهنگام در شرایط اقلیمی استان خوزستان و امکان تخم ریزی در استخرهای پرواری، ممکن است منجر به کاهش تولید شود که با اجرای این طرح، دغدغه پرورش دهندگان مرتفع می شود.

مدیر کل شیلات خوزستان، این پروژه را قدرتمند و کمک کننده به افزایش تولید در واحد سطح  دانست و افزود: مطالعات بسیاری در این رابطه انجام شده و پیشینه این طرح در دنیا موجود است و بر روی برخی گونه های دیگر نیز اجرایی شده است.

ابوعلی، خاطرنشان کرد: امروز نظرات متفاوتی در خصوص انتخاب گونه هدف (تک جنسی نر یا تک جنسی ماده کپورمعمولی ) مطرح شد و قرار است بررسی های فنی و علمی بیشتر صورت پذیرد و بعد از تجمیع نظر، روند اجرای این طرح در مراکز خصوصی و دولتی آغاز می شود.

وی، در ادامه با اشاره به جنبه تجاری و اقتصادی این طرح اظهار داشت: اینکه، این همکاری و مشارکت چه میزان بر افزایش تولید و بهبود درآمد پرورش دهندگان موثر خواهد بود نیز در حال بررسی است.

مدیر کل شیلات خوزستان، ، همکاری و آمادگی شیلات را در بخش خصوصی و دولتی اعلام کرد و گفت: امیدواریم این پروژه با یک دیدگاه کاملا علمی و محاسبه شده در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به سرانجام برسد و فواید آن در بخش تولید و پرورش قابل لمس باشد.

به گفته ابوعلی، با توجه به تنش های آبی و خشکسالی در استان هر چقدر زودتر تولیدپرواری را به اتمام رسانده قطعا راهکار مقابله با کاهش مصرف آب به ویژه در استان خوزستان خواهد بود.

وی، در پایان تاکید کرد: این طرح جدید در ذائقه مصرف کنندگان تغییری ایجاد نمی کند و انتخاب کپورمعمولی به عنوان گونه هدف، باتوجه به بازار پسندی خوب این ماهیان اقدام ارزشمندی است.