سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل این سازمان از بهسازی و توسعه پارک مالیات حدفاصل پل ششم و پل شهید هاشمی خبر داد.

   سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز در این رابطه گفت: حسب دستور شهردار اهواز مبنی ‌بر توسعه و بهسازی پارک‌های موجود و ایجاد پارک‌های جدید، این سازمان با همکاری شهرداری منطقه چهار و سازمان خدمات موتوری اقدام به بهسازی و توسعه پارک مالیات از حدفاصل پل ششم(فولاد) تا پل شهید هاشمی(پل پنجم) کرده‌است.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این پروژه حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده‌است، افزود: خرید وسایل پلی‌اتیلن جهت آبیاری تحت فشار، اجرا و بهسازی ایستگاه آب خام چمران، خاک‌برداری، خاکریزی و تسطیح ازجمله اقداماتی است که باید در این پارک صورت پذیرد.

شجاعی نژاد بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام چمران را یکی از اولویت‌های پروژه فوق عنوان و تصریح کرد: وسایل مورد نیاز از قبیل خریداری لوله و اتصالات، خرید و نصب پمپ و اجرای آنها از سوی این سازمان صورت خواهد گرفت و به امید خدا مسیر فضای سبز و پل ششم تا پل شهید هاشمی و همچنین مسیر اتوبان اکباتان به آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد.

این مقام مسئول عملیات‌های اجرایی صورت‌گرفته را اینچنین توصیف  و اظهارکرد: خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی و همچنین تسطیح مساحت یک هزار متر مکعب از جمله اقداماتی است که در این پروژه، اکنون در حال انجام می‌باشند.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه را ۱۵ درصد اعلام کرد و توضیح داد: مساحت بهسازی و توسعه پارک مالیات هجده هکتار است و هزینه خاکبرداری خاکریزی و تسطیح آن حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده‌است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز در پایان خاطرنشان کرد: خرید لوله و اتصالات پمپ ایستگاه آب خام چمران، اجرا و نظارت پروژه موصوف از سوی سازمان و مابقی اقدامات از سوی منطقه چهار و سازمان خدمات موتوری شهرداری صورت خواهد گرفت.