” محمدرضا یزدانجو ” گفت : هرساله پیش از شروع فصل بارندگی و به منظور کسب آمادگی‌های لازم جهت کشت تابستانه و بهبود شرایط آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه بهبهان، جایزان و فجر، عملیات تعمیر، بازسازی و لایروبی کانال ها و زهکش ها توسط واحد تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری مارون صورت می گیرد که طی این مدت عملیات لایروبی زهکش Nd4 با حجم ۳۴ هزار مترمکعب و زهکش Nd3 در شبکه فجر با حجم ۱۸ هزار مترمکعب در دو ماه انجام شد.

وی افزود: افزایش راندمان آبیاری، دفع زه آب ها و آمادگی برای جمع آوری و دفع آب های سطحی و سیلاب ها در جهت خدمات رسانی به کشاورزان از نتایج و دستاوردهای مهمی است که با اجرای طرح‌های لایروبی زهکش ها حاصل می‌شود، به همین دلیل عملیات لایروبی کانال ها و زهکش ها یکی از مهم ترین اهداف و فعالیت های این شرکت به شمار می آید.

شبکه آبیاری و زهکشی جایزان و فجر به وسعت تقریبی ۶۵۰۰ هکتار بخش دیگری از اراضی تحت پوشش شرکت بهره برداری از سد،نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون بوده که دارای یک سد انحرافی ( جایزان ) ، یک سد انحرافی ( فجر ) و دو شبکه جایزان و فجر می باشد.

 شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،