بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس فاز ۳ کوی ملت به انجام رسید.

فرزین حاتمی مدیر منطقه با بیان این مطلب گفت : با هدف ارائه خدمات مطلوب و تامین رفاه و ایجاد جلوه بصری مناسب از معابر شهری کار بهسازی ، رفع فرسودگی و رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در نقاط مورد نیاز در حال انجام است .

وی افزود : رسیدگی و بهسازی مبلمان شهری یکی از مهمترین اولویت های کاری این شهرداری است در همین راستا و جهت زیباتر جلوه دادن منظر شهری ، ایستگاههای سطح این منطقه با توجه به نیازسنجی آن ها در دستور کاری برای رنگ آمیزی و بهسازی صندلی ها و جداره ها قرار گرفته است.

مدیر منطقه خاطر نشان کرد؛ این عملیات با تلاش عوامل اجرایی و خدماتی حوزه خدمات شهری و زیباسازی منطقه در حال انجام و رسیدگی است و بطور مستمر تا رسیدگی کامل موارد در زمینه های خدماتی در محلات و‌ پارک ها در دستور کار است و ادامه خواهد داشت.