هفتمین جلسه سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز و مدیران مناطق هشتگانه برگزار شد.

شهردار اهواز در این جلسه از اقدامات صورت گرفته توسط مدیران مناطق تشکر کرد و گفت: روزانه جلسه ای با حضور نماینده خدمات شهری، مدیر سامانه ۱۳۷، معاون شهرسازی و معماری در مناطق با حضور مدیران مناطق و معاونین آنها برگزار شده و به بررسی مسائل و مشکلات منطقه و رفع آنها بپردازند.

وی در این جلسه به عملیات موفق جمع آوری فروش غیر مجاز دام از سطح شهر و ساماندهی سگهای بلاصاحب اشاره کرد و گفت: کارهایی که گمان می شد انجام آنها وقت و هزینه زیادی به همراه دارد خوشبختانه با هم افزایی با دادگستری و سایر دستگاهها به خوبی صورت گرفت.

نوشادی ادامه داد: خوشبختانه ما در شهرداری اهواز نیروهای کارشناس و توانمند زیادی داریم که به دلیل عدم هم افزایی کارهای آنها دیده نشده و همه فکر می کنند که شهرداری در انجام وظایف خود ناتوان است.

وی بر لزوم توجه به میراث شهر تاکید کرد و گفت: خوشبختانه زبباسازی سنگفرش خیابانهای منطقه عامری را که قدیمی ترین منطقه اهواز است را آغاز کرده و پس از آن بهسازی اطراف معین التجار در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار اهواز با اشاره به اینکه تک تک ما نسبت به جایی که در آن کار می کنیم تعهد داریم و باید قدردان سیستم باشیم و به آن تعصب داشته باشیم، گفت: اگر مابه عنوان مدیر وظیفه شناس باشیم و نسبت به وظایفی که برعهده ماست تعهد داشته باشیم زیر مجموعه نیز به تاسی از مدیر، وظیفه شناس خواهد شد و کارها طبق اصول و روند قانونی پیش خواهد رفت.

وی بر لزوم زیباسازی سیمای شهر تاکید کرد و ادامه داد: بیلبوردهای سطح شهر باید رنگ آمیزی شود، نخاله ها باید از سطح شهر جمع آوری شود و تبلیغات باقیمانده از انتخابات از چهره شهر پاکسازی شود و به طور کلی سیمای شهر باید برای شهروندان دلنشین باشد.

ابراهیم نوشادی وجود نظم در شهر را از جمله مهمترین مسائل شهری عنوان کرد و افزود: برقراری انضباط و نظم در شهر و ساماندهی نابسامانیها سبب اقتدار شهرداری و ایجاد امنیت در شهر می شود.