رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند اگر آب مورد نیاز شرکت دهخدا تامین نشود این شرکت نیز مثل شرکت نیشکر هفت تپه خواهد شد، یک مساله کاملا غلط و نادرست است و کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، نیت‌های خوبی ندارند.

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا در تامین آب مورد نیاز مزارع، اظهار کرد: شرکت دهخدا واقع در شهرستان باوی، یکی از شرکت‌های نیشکری خوزستان است که با توجه به شرایط تنش آبی، در تامین آب به جد دچار مشکل شده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، با دستور استاندار خوزستان و هماهنگی سازمان آب و برق، یک مرحله رهاسازی آب و افزایش دبی رودخانه دز انجام شد تا آب به مزارع این شرکت برسد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: علی‌رغم یک مرتبه رهاسازی آب، این شرکت با مشکل جدی در تامین آب برای مزارع نیشکر مواجه است و شرایط تنش آبی و کمبود آب در خوزستان، وضعیت را به شدت دشوار کرده است.

حسینی افزود: اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند اگر آب مورد نیاز شرکت دهخدا تامین نشود این شرکت نیز مثل شرکت نیشکر هفت تپه خواهد شد، یک مساله کاملا غلط و نادرست است و کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، نیت‌های خوبی ندارند.

وی تصریح کرد: مقایسه نیشکر دهخدا با نیشکر هفت تپه اصلا مقایسه درستی نیست و افرادی که چنین اظهار نظرهایی می‌کنند به دنبال مسائل دیگری هستند.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان افزود: تنش آبی و کمبود آب، بدیهی است و همه بر آن اذعان دارند و نباید به چنین اظهار نظرهایی پرداخته شود.