رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان گفت:بیش از ۱۴ هزار کیلو گرم گوشت، از کل دام‌های سبک و سنگین کشتار شده برابر با دستور العمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی ضبط شد که این میزان گوشت به دلایل وجود بیماری‌های مختلف از چرخه مصرف خارج گردید.

عبدالله محمد حسنی ادامه داد: از ۱۴۶ هزار راس دام کشتار شده سبک و سنگین در استان، بیش از چهار و نیم میلیون گوشت سالم و بهداشتی تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان وارد چرخه مصرف شده است.

وی با اشاره بر نظارت‌های مستمر و بدون وقفه کارشناسان دامپزشکی بر روند کشتار، به شهروندان توصیه کرد که گوشت مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظر دامپزشکی تهیه کرده و از خرید کشتار غیرمجاز جدا خوددداری کنند.