مهرداد نیکو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۸۹ پروژه نیمه تمام در استان خوزستان وجود دارد، اظهار کرد: این تعداد پروژه‌، دارای پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی هستند.

وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خوزستان به بیش از ۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: برآورد این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، بر اساس نرخ تعدیل سال‌های گذشته است و برآورد انجام‌شده نیازمند به روزرسانی است.

نیکو ادامه داد: با توجه به عدم به روزرسانی این اعداد، اگر اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نیمه تمام بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰ برآورد شود، قطعا به اعتبار بیشتری برای تکمیل طرح‌ها نیاز داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد، افزود: بین این پروژه‌ها، یک هزار و ۳۷۳ پروژه، دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی هستند و برای تکمیل آن‌ها به ۳۷۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.