فرزاد جونعلی وند گفت: به منظور بهینه سازی و تثبیت ساختار عملکرد سیستم تخلیه آب درافت تیوپ واحد های نیروگاه اول سد شهید عباسپور در اورهال های سالیانه واحدها پس از برگزاری جلسات فنی  با حضور کارگروه های فنی شرکت های تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور طرح ترمیمی وبازسازی سیستم شیرآلات سامپ نیروگاه اول […]

فرزاد جونعلی وند گفت: به منظور بهینه سازی و تثبیت ساختار عملکرد سیستم تخلیه آب درافت تیوپ واحد های نیروگاه اول سد شهید عباسپور در اورهال های سالیانه واحدها پس از برگزاری جلسات فنی  با حضور کارگروه های فنی شرکت های تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور طرح ترمیمی وبازسازی سیستم شیرآلات سامپ نیروگاه اول این شرکت با موفقیت به اجرا درآمد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور بیان کرد: با عملیاتی کردن این طرح فنی به همراه سند بلاست و رنگ آمیزی و تعویض اورینگ و رابر آبند و درنهایت انجام تست های مختلف فنی، سیستم نیروگاهی تخلیه آب سامپ نیروگاه اول سد شهید عباسپور با موفقیت به چرخه فعالیت این نیروگاه بازگشت.

سازمان آب و برق خوزستان