در این بازدید مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون سه به تبیین آخرین وضعیت میزان آب پشت سد و تبعات ناشی از عدم بارش کافی باران در سال آبی جاری پرداخت. حجت الا سلام موسوی،امام جمعه شهرستان ایذه در حاشیه این بازدید نیز ضمن خداقوت به کارکنان این مجموعه و عظیم خواندن […]

در این بازدید مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون سه به تبیین آخرین وضعیت میزان آب پشت سد و تبعات ناشی از عدم بارش کافی باران در سال آبی جاری پرداخت.

حجت الا سلام موسوی،امام جمعه شهرستان ایذه در حاشیه این بازدید نیز ضمن خداقوت به کارکنان این مجموعه و عظیم خواندن سد ونیروگاه کارون سه،خواستار صرفه جویی مردم در مصرف آب و برق برای مدیریت مناسب این شرایط شد.

شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان