مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز   به عنوان   واحد برترسال در حوزه پژوهش خوزستان معرفی  شد احمدی فر رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز سال هاست در حوزه پژوهش فعالیت مستمر دارد و استمرار این حرکت علمی ، اساتید مجرب این دانشکده […]

مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز   به عنوان   واحد برترسال در حوزه پژوهش خوزستان معرفی  شد

احمدی فر رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز سال هاست در حوزه پژوهش فعالیت مستمر دارد و استمرار این حرکت علمی ، اساتید مجرب این دانشکده مشارکت دارند

وی در پایان گفت : مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز در سال های اخیر توانسته در زمینه مقالات علمی جایگاه
کشوری کسب نماید.