رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از آغاز تزریق نوبت اول واکسن کووبرکت در حوزه غرب اهواز خبر داد. دکتر مهران احمدی‌بلوطکی اظهار کرد: از روز چهارشنبه (٩ تیرماه) نزدیک به ٢۵٠٠ دوز واکسن در حوزه غرب اهواز تزریق شد. وی افزود: در راستای رفاه حال مردم و اجتناب از ازدحام در مراکز واکسیناسیون کووید – […]

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از آغاز تزریق نوبت اول واکسن کووبرکت در حوزه غرب اهواز خبر داد.

دکتر مهران احمدی‌بلوطکی اظهار کرد: از روز چهارشنبه (٩ تیرماه) نزدیک به ٢۵٠٠ دوز واکسن در حوزه غرب اهواز تزریق شد.

وی افزود: در راستای رفاه حال مردم و اجتناب از ازدحام در مراکز واکسیناسیون کووید – ۱۹، پرسنل بهداشت اقدام به نوبت‌دهی و دعوت گروه هدف نوبت دوم تزریق واکسن از طریق شماره تماس ۴٠٣٠ می‌کنند.

احمدی‌بلوطکی تصریح کرد: در محل سالن زکوی نیز نوبت اول واکسن کووید – ۱۹ برای بیش از ۵٠٠ نفر از دانشجویان پزشکی و پرسنل دانشگاه جندی شاپور اهواز توسط پرسنل مرکز بهداشت غرب اهواز  تزریق شد.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز افزود: همچنین تزریق نوبت اول واکسن کووبرکت در حوزه غرب اهواز از روز چهارشنبه آغاز شده است.