ابراهیم نوشادی به همراه مدیرکل محیط زیست خوزستان از موزه محیط زیست در پارک شهروند جنب پل نهم بازدید کرد.

 شهردار اهواز در حاشیه این بازدید گفت: یکی از مسائل شهر اهواز، نداشتن موزه است به همین منظور با مدیرکل محیط زیست استان از موزه محیط زیست بازدیدکردیم که بتوانیم با انعقاد  تفاهم  نامه ای با اداره کل محیط زیست استان، بهره برداری این موزه به شهرداری واگذار شود.

وی افزود:  اگر تفاهم نامه مبادله شود شهرداری نیز سریعا اقدام به تکمیل و راه اندازی موزه خواهد کرد.

در این بازدید مدیرکل محیط زیست استان خوزستان نیزگفت: این موزه برای موزه تاریخ محیط طبیعی احداث شده  و ظرفیت بسیار خوبی برای کاربرد در حوزه محیط طبیعی، موزه مردم شناسی و سایر فعالیتهای مرتبط با مسائل فرهنگی است که  انشا ا… بتوانیم برای استفاده مردم اهواز از آن بهره گیری کنیم.

اشرفی افزود: جلساتی با شهردار اهواز در خصوص نحوه بهره برداری از موزه خواهیم داشت .