مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعاً سه هزار و ۱۸۹ پروژه نیمه تمام در خوزستان وجود دارد که دارای پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی هستند. وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خوزستان به بیش از چهار هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار […]

مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعاً سه هزار و ۱۸۹ پروژه نیمه تمام در خوزستان وجود دارد که دارای پیشرفت فیزیکی بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی هستند.

وی افزود: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خوزستان به بیش از چهار هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نیکو بیان کرد: از مجموع پروژه‌های نیمه تمام، تعداد یکهزار و ۳۷۳ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی هستند که برای تکمیل آن‌ها به ۳۷۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.