شاهی مدیر کارگاه پروژه میدان دانشگاه در خصوص روند پیشرفت پروژه میدان دانشگاه گفت: این پروژه از سال گذشته کلید خورد و تا کنون ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته. وی افزود: برنامه کاری برای ادامه پروژه به دلیل گرمای شدید برای غروب تا صبح طراحی شده و تایم کاری ما از ۶ بعدازظهر تا ۷صبح روز […]

شاهی مدیر کارگاه پروژه میدان دانشگاه در خصوص روند پیشرفت پروژه میدان دانشگاه گفت: این پروژه از سال گذشته کلید خورد و تا کنون ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته.

وی افزود: برنامه کاری برای ادامه پروژه به دلیل گرمای شدید برای غروب تا صبح طراحی شده و تایم کاری ما از ۶ بعدازظهر تا ۷صبح روز بعد می باشد.

شاهی در خصوص نیروهای مشغول در پروژه عنوان کرد: ۲۵۰ پرسنل مستقیم و ۱۵۰ پرسنل پیمانکاری در این پروژه در حال فعالیتند.

وی با تشریح برخی قسمتهای پروژه ادامه داد: عرشه مسیر گلستان به امانیه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انشالله اگر معارض برق حل شود و رمپ برداشته شود تا مهر و آبان سال جاری  این مسیر به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کارگاه پروژه میدان دانشگاه گفت: درحال حاضر روزانه بین۲تا۴ نصب سگمنت داریم و ۵۲ حفاری شمع و ۱۰ نصب فونداسیون نیز داریم.

شاهی افزود: این پروژه دارای ۴۰ ستون است که ۳۰تای آنها یا آماده شده و یا در حال آماده سازی است.

وی درخصوص بحث معارضین گفت: سه معارض در راه تکمیل این پروژه داریم که شامل شرکتهای برق و مخابرات و پایه های برق است که باید جابجا شود.

در ادامه دغاغله معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز با اشاره به رفع موانع از پروژه میدان دانشگاه گفت: در خصوص مشکل مخابرات از آنجاییکه فصل کنکور است و شبکه فیبر نوری که در آنجا مستقر است و فعلا وجود آن ضرورت دارد مخابرات قول داده پس از اتمام کنکور موانع سر راه پروژه را برطرف کنند.
معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز افزود: در خصوص جابجایی پایه های برق هم به دلیل افزایش دمای هوا و گرمای بیش از حد و به منظور رفاه حال شهروندان دستور قطعی برای جابجایی به تعویق افتاده البته فعلا مهمترین مانع ما فیبر نوری مخابرات است که در امتداد شمعهای پل قرار گرفته و نیاز است این کار را انجام دهیم که جبهه کاری بزرگتری را آغاز کنیم.

دغاغله در پایان در خصوص پیشرفت پروژه گفت: خوشبختانه با توجه به تامین و پرداخت منابع مالی، پروژه از پیشرفت خوبی برخوردار است و به یاری خدا در موعد مقرر به بهره برداری خواهد رسید.