مهندس امین آسیابان سرپرست شرکت فولاد اکسین خوزستان در اجلاس تجلیل از مدیران شایسته ایران ۱۴۰۰ تندیس مدیر شایسته را دریافت کرد. این اجلاس  پنجشنبه در مرکز بین المللی همایش های دانشگاه الزهرا (س) تهران برگزار شد.

مهندس امین آسیابان سرپرست شرکت فولاد اکسین خوزستان در اجلاس تجلیل از مدیران شایسته ایران ۱۴۰۰ تندیس مدیر شایسته را دریافت کرد.

این اجلاس  پنجشنبه در مرکز بین المللی همایش های دانشگاه الزهرا (س) تهران برگزار شد.