مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: از سال ۱۴۰۱ با توجه به خشکسالی و حداقل‌های آبی برای باغات در اراضی شیبدار الگوی کشت طراحی می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان در جلسه توسعه باغات در اراضی شیبدار گفت: در سال ۹۹ سطح باغات در اراضی شیبدار استان ۷ هزار و ۴۰۰ هکتار با تولید ۳۷ هزار تن بوده که در آنها محصولاتی از قبیل مرکبات، انار، انجیر آبی و دیم، انگور آبی و دیم، سیب، انواع هسته داران، محصولات مناطق معتدله و گیاهان دارویی کشت شده است.
حسنی نسب ارزش ریالی این میزان باغات را ۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۴ هزار و ۹۳۰ نفر عنوان کرد.
وی با بیان این که علیرغم برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال گذشته همه باغات در اراضی مستثنیات اجرا شده اظهار داشت: در سال ۹۹ میزان عملکرد ۱۹۲ هکتار و اراضی شناسایی شده ۲۰۰ هکتار بوده است.
حسنی نسب با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ با توجه به خشکسالی و حداقل‌های آبی برای باغات در اراضی شیبدار الگوی کشت طراحی می‌شود اضافه کرد: از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا می‌توان به تامین اعتبار توسعه باغات دیم و آبی در اراضی شیبدار از محل اعتبارات استانی به مبلغ ۲هزار و ۳۵۰ میلیون ریال، تامین اعتبارات اصلاح ارقام ناسازگار زیتون از طریق اعتبار ملی، تامین اعتبار توسعه و اصلاح یارانه تامین نهال جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار ملی به مبلغ ۱۰ هزار میلیون ریال، بازدید مستمر از باغات و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی و برگزاری جلسات متعدد توسعه باغات در اراضی شیبدار و پیگیری و رفع مسائل و مشکلات توسعه باغات در اراضی شیبدار اشاره کرد.
حسنی نسب تشکیل، طرح، تصویب و پیگیری ۴۴ فقره پرونده تقاضای واگذاری اراضی ملی شیبدار، تغییر روند تشکیل پرونده و گردش کار متقاضیان و کاهش مدت زمان انجام کار و برآورد سطح و‌پیگیری اجرایی شدن احداث سامانه‌های نوین آبیاری در باغات شیبدار را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه توسعه باغات در اراضی شیبدار برشمرد.
وی ضمن عمده مشکلات در بخش توسعه باغات در اراضی شیبدار را خشکسالی و کمبود آب در توسعه باغات دیم و نیاز به آبیاری تکمیلی بخصوص در فصل تابستان، آشنایی بیشتر کشاورزان با فنون باغداری و نیاز به آموزش، عدم امکان برداشت آب از دریاچه‌های پشت سد حتی برای کشاورزان مجاور دریاچه‌ها و طولانی بودن پروسه واگذاری عنوان کرد.

حسنی نسب تصریح نمود: نقش گونه‌ها و ارقام مناسب و سازگار هر منطقه و معرفی آنها به متقاضیان و تسریع در فرآیند واگذاری به متقاضیان از جمله پیشنهادات و راهکارهای مهم در زمینه توسعه باغات در اراضی شیبدار است.