این سخنان را مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازدید از کشت و صنعت امام خمینی (ره) گفت و بر ضرورت ارتقای بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد. دکتر عبدعلی ناصری دوشنبه هفتم تیرماه با اشاره به کاهش شدید آورد رودخانه دز بیان داشت که با وجود آسیب مزارع نیشکر در […]

این سخنان را مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در بازدید از کشت و صنعت امام خمینی (ره) گفت و بر ضرورت ارتقای بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد.

دکتر عبدعلی ناصری دوشنبه هفتم تیرماه با اشاره به کاهش شدید آورد رودخانه دز بیان داشت که با وجود آسیب مزارع نیشکر در اثر بحران بی‌آبی، اما مدیریت برداشت آب از این رودخانه باید به گونه‌ای باشد تا آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین دست نیز تامین شود.

به گفته او، همزمان با کاهش آورد رودخانه‌های استان، طرح آبیاری جویچه‌ای متغیر و تناوبی، استفاده مجدد از زهاب و زهکشی کنترل شده در مزارع نیشکر به منظور کاهش مصرف آب عملیاتی شده است.

ناصری عنوان کرد که مدیریت مصرف آب در مزارع نیشکر با هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب در مزارع نیشکر در حال انجام است.

مدیرعامل نیشکر در پایان اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و همت پرسنل و همکاری دستگاه‌های متولی، صنعت نیشکر از بحران خشکسالی به سلامت عبور کند و با تولید شکر مورد نیاز در سالی که به نام پشتیبانی از تولید نامگذاری شده، کشور در ریل خودکفایی قرار گیرد.

بازدیدهای مستمر مدیرعامل توسعه نیشکر از اراضی نیشکر به منظور مدیریت مصرف آب در کشت و صنعت های نیشکری در شرایط خشکسالی و بحران کم آبی انجام می شود.

بروز خشکسالی شدید و بحران کم آبی در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ آسیب زیادی به مزارع نیشکری خوزستان وارد کرد، در نهایت سبب کاهش تولید شکر تا ۳۰۰ هزار تن در واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان شد.