در این مراسم که امروز شنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد، از زحمات دکتر شارخ موری در سمت معاونت مالی و منابع انسانی تقدیر به عمل آمد. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در این مراسم از اهتمام ویژه دکتر موری در طول مدت تصدی مسئولیت معاونت امور مالی و منابع انسانی تقدیر و اظهار امیدواری کرد که […]

در این مراسم که امروز شنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد، از زحمات دکتر شارخ موری در سمت معاونت مالی و منابع انسانی تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در این مراسم از اهتمام ویژه دکتر موری در طول مدت تصدی مسئولیت معاونت امور مالی و منابع انسانی تقدیر و اظهار امیدواری کرد که با یک همکاری دسته جمعی شاهد اعتلای هر چه بیشتر صنعت بزرگ نیشکر باشیم.

وی در ادامه گفت: امید است حضور ایشان در این مسئولیت جدید، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش شرکت در سالی شود که با تدبیر مقام معظم رهبری سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است.