طرح پایش کشتارگاههای دام و طیور استان در واحدهای تولیدی اجرا می شود .  

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان گفت: طرح پایش کشتارگاههای دام و طیور در واحدهای تولیدی استان اجرا می شود .
عبدالله محمد حسنی افزود :
هدف از اجرای این طرح را شناسائی فاکتورهای خطر و نقاط بحرانی جهت بهبود و ارتقا محصول تولیدی در سطح واحدهای تولیدی استان عنوان کرد.
محمد حسنی در ادامه بیان داشت: این طرح در کشتارگاههای دام و طیور استان مطابق با برنامه زمانبندی شده اداره کل دامپزشکی استان و بصورت هدفمند اجرا می شود  که در فاز اول ۱۷۴ نمونه اخذ میگردد  که از این تعداد ۵۸ نمونه از محصولات تولیدی و ۱۱۶ نمونه از سطوح کار و دست کارگران می باشد.
وی  اظهار داشت: در این طرح شاخص های بهداشتی توتال کانت و توتال ایکولای در محصولات تولیدی، سطوح دست کارگران، سطوح کار و تجهیرات واحدهای مذکور مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محمد حسنی با بیان اینکه با توجه به مخاطرات استفاده از گوشت دام و همچنین زنده فروشی طیور، که بصورت غیر مجاز و غیر بهداشتی در سطح معابر شهری و بین جاده ای کشتار و عرضه می شوند از شهروندان  درخواست نمود: جهت حفظ سلامت جامعه و خانواده خود از محصولات تولید شده در کشتارگاههای دام و طیور استان که تحت نظارت ناظرین و بازرسین بهداشتی و شرعی صورت می پذیرد استفاده نمایند.