مدیرعامل برق اهواز: با شدت گرفتن افزایش دما و رطوبت و همزمانی افزایش بار شبکه ناشی از مصرف، از ابتدای تیرماه تاکنون تعداد ۶۳۰ حادثه روی تجهیزات منصوبه در کلانشهر اهواز رخ داده است  حسن کریمی مدیرعامل این شرکت در این خصوص گفت: طی روزهای گذشته تاکنون با افزایش بی سابقه گرما و رطوبت شاهد […]

مدیرعامل برق اهواز: با شدت گرفتن افزایش دما و رطوبت و همزمانی افزایش بار شبکه ناشی از مصرف، از ابتدای تیرماه تاکنون تعداد ۶۳۰ حادثه روی تجهیزات منصوبه در کلانشهر اهواز رخ داده است
 حسن کریمی مدیرعامل این شرکت در این خصوص گفت: طی روزهای گذشته تاکنون با افزایش بی سابقه گرما و رطوبت شاهد بروز حوادث متعددی روی شبکه برق اعم از فشار متوسط و ضعیف بوده ایم.
وی در ادامه افزود: عدم رعایت الگوی مصرف برق توسط برخی شهروندان به ویژه در ساعت پیک یا اوج مصرف ۱۲ تا ۱۸ زمینه بروز حوادث متعدد روی شبکه شده و بعضا بدلیل تعدد دستورکارها عادی سازی شبکه زمان بر بوده و باعث سلب رفاه و آسایش عمومی گردیده است.
کریمی تصریح کرد: در خردادماه تعداد ۵۹۳ دستورکار برق فقط اختصاص به جعبه و کابل سرویس مشترکینی بوده که توصیه های کارشناسان برق در زمینه رعایت الگوی مصرف را جدی نگرفته در وهله اول زمینه آسیب به تجهیزات داخل جعبه کنتور را فراهم نموده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر اعمال مدیریت مصرف برق توسط شهروندان در این روزهای گرم گفت: براساس آمار ثبت شده موجود در سامانه اتفاقات برق ۱۲۱برق اهواز از ابتدای تیرماه تاکنون تعداد ۵۱۰ حادثه اتفاقاتی روی شبکه فشار ضعیف و تعداد ۱۲۰ حادثه ناشی از افزایش بار مصرفی شبکه و همزمانی با گرمای شدید هوا روی شبکه رخ داده که زمینه قطع برق را فراهم کرده است.