مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با حضور در مناطق متأثر از تنش‌های آبی هویزه بر ضرورت توجه بیش از پیش به این مناطق و افزایش میزان تاب‌آوری اجتماعی بین اهالی تأکید کرد. دکتر علی خدادادی در بازدید از مناطق متأثر از تنش‌های آبی شهرستان هویزه در جریان روند امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان […]

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با حضور در مناطق متأثر از تنش‌های آبی هویزه بر ضرورت توجه بیش از پیش به این مناطق و افزایش میزان تاب‌آوری اجتماعی بین اهالی تأکید کرد.

دکتر علی خدادادی در بازدید از مناطق متأثر از تنش‌های آبی شهرستان هویزه در جریان روند امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان به مردم قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در این سفر با حضور بین مردم و بزرگان طوایف ساکن در آن مناطق، جویای مسائل و مشکلات اهالی شد و ضمن پیگیری موارد مطرح‌شده از بخشدار بخش نیسان، به بررسی راهکارهای تسریع در رفع مشکلات به ویژه تامین آب شرب بهداشتی منطقه پرداخت.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش خانه‌های هلال در مناطق روستایی و کم برخوردار تاکید کرد و افزود: با راه‌اندازی خانه‌های هلال می‌توان علاوه بر سازماندهی توان نیروی انسانی داوطلب در اقصی نقاط استان، با ارائه آموزش‌های خودامدادی و دگرامدادی، ضریب تاب‌آوری را افزایش و ضریب آسیب‌پذیری را کاهش داد.