فعالان محیط زیستی خوزستان با حضور در برابر ساختمان سازمان آب و برق خوزستان در اهواز، خواستار تأمین حق آبه هورالعظیم شدند. در پی کاهش شدید آورده رودخانه کرخه و خشکی پهنه هورالعظیم و مرگ هزاران قطعه ماهی نادر، مهاجرت گونه‌های بومی پرندگان و اتلاف گاومیش‌ها، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۲ تیرماه جمعی از […]

فعالان محیط زیستی خوزستان با حضور در برابر ساختمان سازمان آب و برق خوزستان در اهواز، خواستار تأمین حق آبه هورالعظیم شدند.

در پی کاهش شدید آورده رودخانه کرخه و خشکی پهنه هورالعظیم و مرگ هزاران قطعه ماهی نادر، مهاجرت گونه‌های بومی پرندگان و اتلاف گاومیش‌ها، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۲ تیرماه جمعی از فعالان محیط زیست با تجمع در مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان خواستار رهاسازی حقابه تالاب هورالعظیم و پایان سیاست‌های مخرب وزارت نیرو در حوزه منابع آبی شدند.

در روزهای انتشار برخی گزارش‌ها و تصاویر نشان از نابودی محیط زیست خوزستان در پایین دست کرخه و کارون به دلیل عدم تخصیص حقابه دارد که رهاسازی حقابه تالاب‌ها نیازمند عزم ملی و استانی است.

به نوشته مهر، در همین زمینه معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: حوضه کرخه در استان خوزستان با شدیدترین خشکسالی دوران خود روبرو است.

علی شهبازی اظهار کرد: در حوضه آبریز کرخه با شدیدترین خشکسالی دوران خود روبرو شده به طوری که میزان ورودی آب به سد کرخه حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

شهبازی افزود: به همین دلیل بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملاً از خردادماه برنامه مدیریت خشکسالی با محوریت استانداری خوزستان آغاز شده است.

شهبازی گفت: مشکلات اخیر که برای تالاب هورالعظیم رخ داد ناشی از تعارض منابع با مصارف است که از روز ششم تیرماه رهاسازی موجی آب به سمت تالاب انجام شده که خوشبختانه دبی آب در تمامی شریان‌های حوضه آبریز در حد مطلوب بوده است.