محمدرضا عباسی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ، به شناسایی یک هزار و ۵۰۰ کودک کار در استان اشاره کرد و گفت: فقر مالی و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها از علل عمده گرایش کودکان به فعالیت در مشاغل کاذب و افزایش تعداد آن‌ها آن‌ها محسوب می‌شود. او با بیان اینکه فقر فرهنگی خانواده و پرداخت مستقیم پول نقد از […]

محمدرضا عباسی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ، به شناسایی یک هزار و ۵۰۰ کودک کار در استان اشاره کرد و گفت: فقر مالی و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها از علل عمده گرایش کودکان به فعالیت در مشاغل کاذب و افزایش تعداد آن‌ها آن‌ها محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه فقر فرهنگی خانواده و پرداخت مستقیم پول نقد از سوی مردم به کودکان کار در میادین اصلی شهر باعث تشویق بیشتر به کار کردن و افزایش تعداد آن‌ها شده است، افزود: الگوبرداری از دیگر دوستان، محرومیت از داشتن سرپرست مناسب، سبک تربیتی نادرست خانوادگی، نداشتن سرمایه کار، سرپرست فاقد مهارت‌های شغلی و پایین بودن سطح سواد خانوادگی از علل عمده افزایش این کودکان به شمار می‌روند.

عباسی درخصوص نتیجه بررسی‌ها و پایش‌ها در خصوص وضعیت خانوادگی و معیشتی کودکان کار بیان داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهند که آن‌ها معمولا به خانواده‌های بی بضاعت که یکی از والدین یا هردوی آن‌ها متواری، زندانی، معتاد یا از کار افتاده تعلق دارند، ضمن اینکه در برخی موارد از خانواده‌های پرجمعیت با درآمد ناکافی و بی ثبات هستند و همین عوامل سبب می‌شوند که آن‌ها برای گذران زندگی به سمت مشاغل کاذب روی بیاورند.

به گفته معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان؛ ۶ مرکز آموزشی_حمایتی کودک و خانواده (کودک کار) در شهرستان‌های اهواز (۲ مرکز)، آبادان، اندیمشک، دزفول و مسجدسلیمان از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده اند و خدمات حمایتی، آموزشی، روانی و اجتماعی را به کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها ارائه می‌دهند.