حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۳۹ هزار و ۹۶۰ متر کابل خودنگهدار در مناطق مختلف شهری و روستایی شمال شرق اهواز با هدف اجرای طرح ملی کاهش تلفات انرژی و پایداری شبکه نصب شد. او با بیان اینکه استفاده از کابل‌های خودنگهدار علاوه برکاهش استفاده غیرمجاز از برق و افزایش تاب آوری، آسیب‌های […]

حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۳۹ هزار و ۹۶۰ متر کابل خودنگهدار در مناطق مختلف شهری و روستایی شمال شرق اهواز با هدف اجرای طرح ملی کاهش تلفات انرژی و پایداری شبکه نصب شد.

او با بیان اینکه استفاده از کابل‌های خودنگهدار علاوه برکاهش استفاده غیرمجاز از برق و افزایش تاب آوری، آسیب‌های وارده به شبکه ناشی از گرد و خاک و رطوبت را نیز کاهش می‌دهد، افزود: ۶۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال اعتبار به این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

کریمی بیان داشت: علاوه بر نصب کابل خودنگهدار و جایگزینی با شبکه سیمی، تعداد ۱۴ اصله پایه فشار متوسط و ۹۲ اصله پایه فشار ضعیف نیز نصب و پایه‌های فرسوده نیز جمع آوری شد.