معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:بسیار ضروری  است که در زمان بحران ،آب شرب ، تغذیه و در مواقع اضطراری خرید دام برای جلوگیری از متضرر شدن دامدارها تامین و انجام شود.

به گزارش راه بهارستان، رییس سازمان در جلسه کارگروه خشکسالی که در سازمان برگزار شد با بیان اینکه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سیل سال ۹۸ کمک شایانی ارائه نمود  گفت:خسارات خشکسالی به مراتب بیشتر از سیل می باشد زیرا برای بازگشت به وضعیت نرمال  زمان بیشتری لازم است .
خدارحم امیری زاده بر هماهنگی و همکاری دستگاه های زیر بخش تا برطرف شدن کامل مشکل تاکید کرد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان نیز اظهار داشت: پس از خشکسالی سال ۹۸-۹۷ حدود سه سال طول کشید تا حالت پایدار در بخش کشاورزی حکمفرما شد.
جواد سلطان کاظمی با بیان اینکه اثرات خشکسالی در همه بخش های کشاورزی بلند مدت می باشد اضافه کرد: اقدامات و امکاناتی که از سوی دستگاه های زیر مجموعه برای مقابله با خشکسالی در نظر گرفته می‌شود ابتدا باید در اختیار این کارگروه قرار بگیرد و به موقع در اختیار شهرستان ها قرار داده شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در ادامه جلسه با اشاره به تغییرات اقلیمی در سراسر جهان و اثرات خشکسالی که در استان بسیار مشهود است گفت: حدود ۶۰۰ هزار راس دام سنگین و ۳ میلیون راس دام سبک در استان وجود دارد .
عبدالامیر نیرومند افزود : بسیار نیاز است که در زمان بحران ،آب شرب ، تغذیه و در مواقع اضطراری خرید دام برای جلوگیری از متضرر شدن دامدارها تامین و انجام شود.
وی با اشاره به ایجاد استخرهایی برای شنای دام ها در حاشیه و یا بستر رودخانه تصریح نمود: برای شناور شدن دام ها جلسه ای در فرمانداری شهرستان حمیدیه برگزار و‌مقرر شده استخری برای شناور شدن دام ها در بستر رودخانه ایجاد شود.
نیرومند از  رایزنی برای خرید سریع دام در مناطقی که دام ها با مشکلات بیشتری روبرو هستند با مشارکت شرکت پشتیبانی امور دام نیز خبر داد .
مدیر کل امور عشایر هم در این جلسه گفت:با توجه به پیش بینی خشکسالی در سال گذشته اقداماتی نظیر تسهیلات بانکی جهت نقدینگی عشایر و تسهیلات یکصد میلیون تومانی برای خرید خوراک دام در نظر گرفته شد ولی با توجه به وسعت خشکسالی این میزان کافی نیست .
موسوی به آبرسانی به عشایر با ۲۸ تانکر اشاره و اضافه کرد: یک دستگاه تانکر که مخصوص مناطق ییلاق بود برای آبرسانی به عشایری که در منطقه گمبوعه حضور دارند مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان