همزمان با کاهش آورد رودخانه‌های خوزستان، رییس حوضه آبریز کارون بزرگ از کشت و صنعت نیشکر دهخدا بازدید کرد.

در این بازدید که  یکشنبه ۱۳ تیرماه به اتفاق مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و جمعی از مدیران انجام شد، فراز رابعی غلامی از نزدیک در جریان وضعیت آبرسانی مزارع نیشکر و مشکلات ایستگاه‌های پمپاژ آب قرار گرفت.

بروز خشکسالی و بحران کم‌آبی در هفته‌های اخیر آسیب زیادی به بیش از ۱۰ هزار هکتار از مزارع کشت و صنعت نیشکر دهخدا وارد کرده و متعاقب آن سبب بروز آفت و خشک شدن گیاه نیشکر شده است.

رییس حوضه آبریز کارون بزرگ در جریان این بازدید، از طرح‌ها و روش‌های نوین آبیاری مزارع نیشکر دیدن کرد و از برنامه‌های انجام شده برای مقابله با بحران کم‌آبی در این شرکت مطلع شد.

طرح آبیاری جویچه‌ای متغیر و تناوبی، استفاده مجدد از زهاب و زهکشی کنترل شده در مزارع نیشکر از جمله طرح‌های این شرکت در مدیریت مصرف آب است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در حاشیه این بازدید از میزان برداشت آب در کشت و صنعت‌های نیشکری کمتر از مصوبات ستاد خشکسالی استان خبرداد و تاکید کرد که به دلیل کاهش آورد رودخانه‌ها تعدادی از ایستگاه‌های پمپاژ نیشکر از کار افتاده است.

دکتر عبدعلی ناصری کاهش شدید رشد و تناژ نیشکر را نتیجه استمرار روند بی‌ آبی در مزارع نیشکر دانست و از مسئولین مربوطه خواست تدابیری در نظر گرفته شود تا اراضی نیشکر کمتر متضرر شود چرا که معیشت ۱۰۰ هزار خوزستانی به آن وابسته است.

وی در ادامه به راهکارهای این شرکت در شرایط بحران کم‌آبی اشاره کرد و گفت: مدیریت مصرف آب در مزارع نیشکر از طریق استفاده مجدد از زهاب و سایر روش‌های آبیاری با هدف‌گذاری کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب در مزارع نیشکر در حال انجام است.

بروز خشکسالی شدید و بحران کم آبی در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نیز آسیب زیادی به مزارع نیشکر وارد کرد و سبب کاهش تولید شکر تا ۳۰۰ هزار تن در واحدهای هفتگانه نیشکری شد.