🖋️📚 گروه هم افزایی اندیشه ها تقدیم می کند. *بمناسبت روز قلم* ارزش قلم همیشه و در هر عصری نمایان است به شرطی که قلم در دست افرادی باشد که به اعتبار قلم ارج نهند و از قلم در راه خدمت به خلق و به‌ویژه افراد محروم بکارگیرند، اگر قلم‌به‌دست افراد صاحب‌قلم و خوش‌فکر و […]

🖋️📚

گروه هم افزایی اندیشه ها تقدیم می کند.

*بمناسبت روز قلم*

ارزش قلم همیشه و در هر عصری نمایان است به شرطی که قلم در دست افرادی باشد که به اعتبار قلم ارج نهند و از قلم در راه خدمت به خلق و به‌ویژه افراد محروم بکارگیرند، اگر قلم‌به‌دست افراد صاحب‌قلم و خوش‌فکر و بلند اندیشه باشد جایگاهی رفیع و استوار دارد.
در ارزش قلم همین بس که بسیاری از انقلاب‌ها، نهضت‌ها،‌ تحولات فرهنگی اجتماعی از آثار قلمی نشأت می‌گیرد، اگر عمیق به مسئله توجه کنیم، ابتدای هر حرکتی از قلم و آثار قلمی شکل می‌گیرد، پس از ارزش زیادی برخوردار است.
ارزش قلم به نویسنده آن بستگی دارد و نویسندگان و صاحبان قلم هستند که به فرهنگ هویت و معنا می‌ بخشند، چراکه  پویایی یک جامعه بسته به صاحبان اندیشه و قلم دارد.
در قرآن تحت عنوان «القلم و مایسطرون» و در روایات قلم برابر با خون شهدا تعبیر شده و ازاین‌رو، از ارزش زیادی برخوردار است.
برای انعکاس مسائل سیاسی، اجتماعی و مشکلات مردم حتماً باید مباحث توسط صاحبان قلم و اهل تحقیق انعکاس پیدا کند و یکی از همین راه‌ها نوشتن مقالات، کتب و … است که توسط اهل‌قلم باید نوشته شود.
در قرآن تأکید شده است که قسم به قلم و آنچه می‌نویسد و خواهند نوشت، بنابراین ارزش قلم بسته به نحوه بیان مطلب است که این مطلب می‌تواند حقایق را برای افراد جامعه بیان کند.
🖋️گروه هم افزائی اندیشه ها روز قلم را به کلیه اندیشمندان وصاحب نظران وروشنفکران وان کسانی که جهت اعتلای مکارم اخلاق وبیان دلسوزانه مشکلات مردم ، صمیمانه تبریک وتهنیت عرض مینماید .

*دکتر محمد سبحانی*
*گروه هم افزائی اندیشه ها*