مدیر کل پشتیبانی امور دام خوزستان در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت:توزیع نهاده‌های دامی در بخش دولتی توسط پشتیبانی امور دام انجام و با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان این نهاده‌ها در خوزستان و سایر نقاط کشور ارسال و حمل می‌شود. حمید بدوی افزود: در مجموع عرضه نهاده […]

مدیر کل پشتیبانی امور دام خوزستان در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان گفت:توزیع نهاده‌های دامی در بخش دولتی توسط پشتیبانی امور دام انجام و با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان این نهاده‌ها در خوزستان و سایر نقاط کشور ارسال و حمل می‌شود.

حمید بدوی افزود: در مجموع عرضه نهاده دامی از طریق سامانه  بازارگاه انحام و صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی تعهدات و نهاده دامی توسط پشتیبانی امور دام استان انجام واین نهاده‌ها به  مرغداری و دامداری‌ها ارسال شده است.

مدیر کل پشتیبانی  اموردام خوزستان بیان کرد: بخش عمده  نهاده های  دامی در بندر امام خمینی موجود است و در صورتی که کامیون های  بیشتری برای حمل نهاده‌های دامی به بندر امام خمینی اعزام شود  این نهاده‌ها سریع‌تر به مناطق مختلف کشور ارسال می‌شود.