شهاب صدیقی یکشنبه در نشست بررسی تدوین سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: در سال ۹۸ قانون جدیدی در مدیریت بحران به تصویب رسید  که بر اساس این قانون تمامی دستگاه ها ماموریت هایی را باید انجام دهند. وی افزود: بر همین اساس هر استان مکلف به […]

شهاب صدیقی یکشنبه در نشست بررسی تدوین سند برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: در سال ۹۸ قانون جدیدی در مدیریت بحران به تصویب رسید  که بر اساس این قانون تمامی دستگاه ها ماموریت هایی را باید انجام دهند.

وی افزود: بر همین اساس هر استان مکلف به تدوین سند شناسایی خطر و پاسخ به آن شده است و این موضوع یک امر الزامی در سطح ملی است.

صدیقی اظهار داشت: استان خوزستان نیز از سال ۹۹ برای ایجاد این سند ورود کرده است ورود کرده است و با انتخاب مشاور و صدور احکام از سوی استاندار و جلسات متعددی که برگزار شد تا خطراتی که در استان وجود دارند و یا ممکن است در آینده رخ دهند، شناسایی شود.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: نظرات کارشناسی همه کارگروه ها انجام گرفته و باید در جلسه ستاد هماهنگی پیشگیری از حوادث استان با ریاست استاندار خوزستان مطرح و بعد از تصویب به ستاد ملی در تهران ارسال شوند.

از ۳۱ نوع مخاطره طبیعی در کشور ۲۱ نوع مخاطره در خوزستان وجود دارد.