سازمان آب وبرق خوزستان، “محسن سعادت فر” گفت:کانال بزرگ غرب شبکه دز با ظرفیت ۱۵۷ متر مکعب در ثانیه پس از آبگیری از سد انحرافی دز در مسیرخود با رودخانه فصلی بالا رود تلاقی می کند که جهت گذرآب کانال از زیر بستر آن، سیفونی به طول بیش از ۹۰۰ متر طراحی شده که در بین سازه های آبی ایران […]

 سازمان آب وبرق خوزستان، “محسن سعادت فر” گفت:کانال بزرگ غرب شبکه دز با ظرفیت ۱۵۷ متر مکعب در ثانیه پس از آبگیری از سد انحرافی دز در مسیرخود با رودخانه فصلی بالا رود تلاقی می کند که جهت گذرآب کانال از زیر بستر آن، سیفونی به طول بیش از ۹۰۰ متر طراحی شده که در بین سازه های آبی ایران بی نظیر است.

وی افزود: بدلائل متعدد از جمله برداشت شن و ماسة رودخانه ای و بروز سیلابها در طی سالهای متمادی بتدریج اطراف سازه ها دچار آبشستگی شده و نیاز به حفاظت سازه اصلی احساس می شد.

به گفته سعادت فر اهمیت اجرای این طرح به اندازه ای است که در صورت عدم بازسازی و تخریب سیفون بالا رود، آب زراعی بیش از ۵۰  هزار هکتار از اراضی غرب رودخانه دز قطع شده و اقتصاد هزاران خانوار منطقه شمال خوزستان به خطر می افتد.

وی تاکید کرد آب اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت بویژه مزارع نیشکر شرکت هفت تپه  نیز از کانال آبیاری غرب دز و از طریق سیفون بالا رود تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آبیاری شمال خوزستان تاکید کرد : در این طرح، با استفاده از ۳۲۰ متر مکعب گابیون بندی (تورسنگ)، سازه مهم سیفون بالارود حفاظت شد.

شبکه آبیاری دز در شمال خوزستان با استفاده از ۷۴۰ کیلومتر کانال در مناطق غرب وشرق رودخانه دز  و نیز منطقه سبیلی اراضی کشاورزی را آبیاری می کند.