«ن والقلم و ما یسطرون» سالهاست ۱۴ تیر در ایران به عنوان روز قلم به ثبت رسیده که این خود نشان از شان و ارزش قلم و اهل قلم نزد ایرانیان دارد. چرا که احساس انسان‌ها و بیان اندیشه ها به وسیله ی قلم ظهور و بروز پیدا می کند و قلم زبان دوم انسان‌هاست، […]

«ن والقلم و ما یسطرون»

سالهاست ۱۴ تیر در ایران به عنوان روز قلم به ثبت رسیده که این خود نشان از شان و ارزش قلم و اهل قلم نزد ایرانیان دارد. چرا که احساس انسان‌ها و بیان اندیشه ها به وسیله ی قلم ظهور و بروز پیدا می کند و قلم زبان دوم انسان‌هاست، به علاوه توسعه و پیشرفت نیز ریشه در قلم دارد حتی تمدن‌های بشری هم با کارویژه نوشتن ماندگار شده اند.از همین روست که خداوند در قرآن به نام قلم قداست می دهد.

گرچه امروز به سبب تکنولوژی، ظاهر قلم‌ دچار تحول شده اما به دلیل انتقال لحظه‌ای نوشته‌ها و دانش ها به هیچ وجه از ارزش آن نکاسته است.

یادگیری سبک زندگی ایرانی اسلامی و آموختن ارزش‌ها باعث می شود تا هر آنچه که به قلم و نوشتن مربوط می‌شود، والاتر و مقدس‌تر از هر پدیدهٔ دیگری در دنیا بشمار آید زیرا مردم را با تاریخ و فرهنگشان آشنا می کند و منجر می شود تا بیشتر بخوانند و بنویسند و  سرنوشت خویش را رقم بزنند.

نقش اصحاب رسانه و کسانی که بصورت حرفه ای کار نوشتن را دنبال می کنند در حوزه توسعه ی شهرها بخصوص کلانشهرها بسیار حائز اهمیت است و می توانند در کنار مدیریت شهری پدیده ی پیشرفت را تسریع کند.

جا دارد روز مقدس قلم را به اهالی قلم و  اندیشه در استان خوزستان و شهراهواز تبریک بگویم و اعلام دارم که درهای شهرداری اهواز به روی این قشر روشنگر همیشه باز است.

 

ابراهیم نوشادی

شهردار اهواز