۱۴تیرما در تقویم رسمی کشورمان به دلیل نقش پررنگ و حائز اهمیت شهرداریها و دهیاریها در زندگی روزمره مردم و در راستای آشنایی آنان با وظایف این نهادها و عملکرد آنها و نیز تقویت روحیه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به نام روز شهرداریها و دهیاریها نامگذاری شد. شهرداری نهادی مردمی و غیردولتی است که […]

۱۴تیرما در تقویم رسمی کشورمان به دلیل نقش پررنگ و حائز اهمیت شهرداریها و دهیاریها در زندگی روزمره مردم و در راستای آشنایی آنان با وظایف این نهادها و عملکرد آنها و نیز تقویت روحیه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری به نام روز شهرداریها و دهیاریها نامگذاری شد.

شهرداری نهادی مردمی و غیردولتی است که بسیاری از امور شهر همچون حفظ نظافت شهر، برقراری نظم اجتماعی و مدیریت ساخت و ساز ها از جمله نقش های حائز اهمیت این مجموعه بزرگ خدماتی است.

 

ثبت این روز در تقویم فرصت مغتنمی در جهت حفظ شان و جایگاه شهرداری در میان مردم و تقدیر از تلاشگران این عرصه است.

 

هدف مجموعه مدیریت شهری رفع چالشهای موجود در شهر و بهره مندی شهروندان از زندگی در شهری سالم و پاک است و تمام تلاش خدمتگذاران این نهاد نیل به این هدف و ایجاد فضای شهری بانشاط و درخور شهروندان آن است.

 

اینجانب در پایان ضمن تبریک این روز به مجموعه بزرگ شهرداری های کشور بویژه همکاران گرانقدرم در شهرداری کلانشهر اهواز و قدردانی از تلاش های مستمر و شبانه روزی و خستگی ناپذیر انان، امیدوارم بتوانیم با رفع موانع و هم افزایی با سایر دستگاهها و صنایع موجود در شهر و همچنین جلب مشارکت مردمی علاوه بر ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان و تامین رفاه حال آنان، در مسیر بالندگی و رشد و توسعه زیرساختهای شهر و ارتقای شاخص های شهری گام برداریم تا در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده بتوانیم رضایت خاطر شهروندان را فراهم نماییم.

 

*ابراهیم نوشادی*

*شهردار اهواز*