سازمان آب وبرق مارون خوزستان،”جعفر قاسمی” با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه گفت: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۱۲تیرماه سال جاری آغاز شد. وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب کشت سالیانه ۱۴۰۰ مانند یونجه قدیم ، باغات ، نخیلات ، گل و … و تابستانه ۱۴۰۰ با اولویت کشت های […]

سازمان آب وبرق مارون خوزستان،”جعفر قاسمی” با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه گفت: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۱۲تیرماه سال جاری آغاز شد.

وی از کشاورزان خواست جهت عقد قرارداد آب کشت سالیانه ۱۴۰۰ مانند یونجه قدیم ، باغات ، نخیلات ، گل و … و تابستانه ۱۴۰۰ با اولویت کشت های کم مصرف، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زراعی و تسویه بدهی کشت های قبلی خود به امورمشترکان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون مراجعه کنند.

قاسمی، باتوجه به کاهش ذخیره آب سدمخزنی مارون در سال آبی ۱۳۹۹-۴۰۰ ، از کشاورزان تحت پوشش شبکه های آبیاری مارون خواست جهت حفاظت از منابع ،استفاده بهینه از آب را مبنای عمل قرار داده و از تلفات آن جداً خودداری نمایند.

شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون در شبکه های تحت پوشش خود شامل حوضه بهبهان، بنه باشت، جایزان و فجر، بیش از ۵ هزار و ۲۷۲ مشترک دارد که در هر فصل زراعی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری مارون قرارداد برداشت آب منعقد می نمایند.