سازمان آب و برق خوزستان، در این نشست، نمایندگان کشاورزان انهار شبکه تلفیقی و شبکه مدرن پنج هزار هکتاری حوزه مرکزی با بیان مسائل و مشکلات موجود، خواستار تامین آب فوری کشت های تابستانه و همچنین احشام خود شدند.

، مدیر عامل این شرکت پس از شنیدن انتقادات و پیشنهادات مطرح شده، با اشاره به وضعیت بحرانی آب وشرایط خشکسالی، بر ضروت همکاری و همیاری همه کشاورزان محترم در راستای مدیریت هر چه مطلوب وضع موجود تاکید کردند.

در ادامه مسعود صادقی گفت: در بحث مدیریت آب و توزیع آن، پرسنل این شرکت به طور شبانه روزی و بدون وقفه پای کار بوده و خواهند بود و همچنین با متخلفین و برداشت کنندگان غیر مجاز آب نیز در حد امکان و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد شده است.

وی افزود: اما مسئله و مشکل اصلی کشت پر مصرف برنج به صورت بی‌رویه در سطحی فراتر از مشابه سال قبل می باشد در حالیکه منابع آبی ما از سال گذشته بسیار کمتر و محدود تر می باشد.

مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: طبق مصوبات ستاد مدیریت بحران و همچنین جلسات قبلی با مسئولین محلی و مصوبات موجود، کشت های پر مصرف نظیر برنج ممنوع اعلام شد که پس از مکاتبه‌ی سازمان آب و برق خوزستان با استانداری، مجوز کشت شلتوک صرفا جهت کشاورزان تک محصول اخذ شده است اما اکنون آمارها از افزایش سطح زیر کشت این محصول پرمصرف نسبت به مشابه سال قبل حکایت دارد .