سازمان آب و برق خوزستان؛ شهاب یگانه گفت: با توجه به خشکسالی و افزایش نیاز آبی شهر حمیدیه، طی یک اقدام عملیاتی و شبانه روزی، کل طول ۲۷ کیلومتر خط انتقال سوسنگرد به حمیدیه، نشت یابی تعمیر و وارد شبکه آبرسانی شد. وی افزود: این عملیات توسط دو تیم تعمیراتی و به صورت شبانه روزی […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ شهاب یگانه گفت: با توجه به خشکسالی و افزایش نیاز آبی شهر حمیدیه، طی یک اقدام عملیاتی و شبانه روزی، کل طول ۲۷ کیلومتر خط انتقال سوسنگرد به حمیدیه، نشت یابی تعمیر و وارد شبکه آبرسانی شد.

وی افزود: این عملیات توسط دو تیم تعمیراتی و به صورت شبانه روزی در راستای ابلاغ معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفت  که به موجب آن میزان آب ارسالی به شهر حمیدیه افزایش یافت.

لازم به ذکر است تامین آب شرب شهرهای سوسنگرد حمیدیه و هویزه توسط شرکت آب غدیر و از تاسیسات شهدای فتح المبین واقع در منطقه ام الدبس صورت می گیرد.