عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی باید سکان دو وزارت‌خانه مهم نیرو و نفت را در دست بگیرند که نگاه بخشی نداشته باشند و نگاه‌شان، تماما ملی باشد. علیرضا ورناصری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اهمیت انتخاب وزرای نیرو و نفت در دولت آینده و نقش کلیدی این دو وزیر در استان […]

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی باید سکان دو وزارت‌خانه مهم نیرو و نفت را در دست بگیرند که نگاه بخشی نداشته باشند و نگاه‌شان، تماما ملی باشد.

علیرضا ورناصری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اهمیت انتخاب وزرای نیرو و نفت در دولت آینده و نقش کلیدی این دو وزیر در استان خوزستان اظهار کرد: افرادی باید سکان دو وزارت‌خانه مهم نیرو و نفت را در دست بگیرند که نگاه بخشی نداشته باشند و نگاه‌شان، تماما ملی باشد.

وی افزود: نگاه و نگرش افرادی که در دولت آینده قرار است وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را در اختیار بگیرند باید به شکلی باشد که در عین حال توجه به استان‌ها، در پیشبرد اهداف و برنامه نگاه ملی مد نظرشان باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نگاه‌ها، بخشی باشد و سیاست‌های غلط در دستور کار قرار بگیرد، استان‌هایی مثل خوزستان که وزارت نفت و نیرو در آن‌ها نقش کلیدی خواهند داشت، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

ورناصری افزود: منافع و سرنوشت استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری با وزارتخانه‌های نفت و نیرو گره خورده است و در این زمینه تشریک مساعی خواهیم کرد. رایزنی‌هایی میان نمایندگان مجلس در این خصوص آغاز شده است اما هنوز تا آغاز به کار دولت جدید فرصت وجود دارد.

وی گفت: حتما در برخورد با افرادی که به عنوان وزیر در دولت آینده معرفی خواهند شد، منافع استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری را مورد نظر قرار خواهیم داد و مسائل این دو استان را پیگیری خواهیم کرد.