کارشناسان معاونت مطالعات شيميايی و آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت مديريت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب موفق به ساخت دو شناساگر شیمیایی شدند. معاون مطالعات شيميايی و آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت مديريت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: این شناساگرها شامل فروور و سولفاور بوده که پیش از این امکان ساخت آنها در داخل […]

کارشناسان معاونت مطالعات شيميايی و آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت مديريت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب موفق به ساخت دو شناساگر شیمیایی شدند.

معاون مطالعات شيميايی و آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت مديريت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: این شناساگرها شامل فروور و سولفاور بوده که پیش از این امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود نداشته و با هزینه بالا از شرکت‌های خارجی خریداری می‌شدند.

هومن محمدشاهی افزود: در شيمی، طيف وسيعی از شناساگرها برای اندازه‌گيری گونه‌های شيميايی در نمونه هاي آب و پساب‌های صنعتی با استفاده از دستگاه‌های طيف‌سنج نوری بكار می‌روند که شناساگرهای فروور و سولفاور جهت اندازه‌گيری يون‌های آهن و سولفات در اين نمونه‌ها کاربرد دارند.

وی گفت: ساخت این شناساگرها به منظور استقلال نسبی در تامين مواد شيميايی كليدی و پرمصرف با برآورد هزينه تامين نسبتا بالا بعد از دستور مديرعامل در ابتدای سال ۱۳۹۹ در برنامه كاری این معاونت قرار گرفت و پس از چند ماه تحقيقات علمی و آزمايشگاهی كارشناسان متخصص در آزمايشگاه‌های تجزيه و ارزيابی‌های عمومی و عملياتی مارون، به دانش سنتز و ساخت آنها دست يافتند.

محمدشاهی با بیان اینکه اين شناساگرها به‌صورت انحصاری توليد شركت آمريكايی HACH بوده و تهيه آنها بواسطه عدم توليد داخلی با مشكل همراه شده است، اظهار داشت: در ساخت شناساگر فروور (FerroVer)، از يك تركيب شيميايی استفاده می‌شود كه توليد اين ماده به صورت سفارشی و انحصاری توسط كارخانه‌های توليدكننده مواد شيميايی در خارج از كشور براي متقاضی صورت می‌گيرد لذا كارشناسان آزمايشگاه‌های مركزی (تجزيه و ارزيابی‌های عمومی) با مطالعه مقالات علمی موفق به سنتز اين ماده و در نهايت ساخت شناساگر فروور شدند.

وی ادامه داد: شناساگر سولفاور (SulfaVer) نيز با مطالعات و ارزيابی‌های آزمايشگاهی انجام شده در آزمايشگاه عملياتی مارون، فرموله و تهيه شد.

معاون مطالعات شيميايي و آزمايشگاه‌های كنترل كيفيت مديريت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: نتايج ارزيابی‌ها حاكی از برابری كيفيت با نمونه‌های وارداتی و صرفه اقتصادی ۱۰۰ و ۲۰ برابری به ترتيب برای شناساگرهای فروور و سولفاور دارد.

وی در پایان از خدمات و تلاش‌های ارزنده خانم‌ها نظری و امیری و آقایان قلی پور، کلانتری پور و صراف دخت که با مطالعه مقالات علمی موفق به سنتز، فرموله کردن و ساخت این شناساگرها شدند قدردانی نمود.