شهرداری منطقه چهار ، پوریا راهـــنورد : عملیات لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارحفاری ریزش فاضلاب خیابان فروردین نبش اقبال به همت معاونت فنی عمرانی شــــهرداری منطقه چهار بطور شبانه و جــــهادی انجام شد. 💠  عملیات مذکور با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها، ایمنی در رفت و آمد شهروندان، ارتقاء و بهسازی کیفی آسفالت محلات، […]

شهرداری منطقه چهار ، پوریا راهـــنورد : عملیات لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارحفاری ریزش فاضلاب خیابان فروردین نبش اقبال به همت معاونت فنی عمرانی شــــهرداری منطقه چهار بطور شبانه و جــــهادی انجام شد.

💠  عملیات مذکور با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها، ایمنی در رفت و آمد شهروندان، ارتقاء و بهسازی کیفی آسفالت محلات، رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و رضایتمندی شهروندان در خیابان شهیدسیدمهدی شبیبی ( فروردین) ورودی اقبال انجام شد . 💠