امیر کعبی مدیر شهرداری منطقه ۶ اهواز گفت: یکی از وظایف شهرداری‌ها نظارت برکیفیت آسفالت معابر است و با وجود مشکلات موجود بر سر راه آسفالت شهر، این منطقه در جهت بهبود جلوه بصری شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهسازی آسفالت‌های آسیب دیده خیابان‌های شهر، اقدامات آسفالت ریزی، بهسازی و مرمت آسفالت معابر سطح شهر […]

امیر کعبی مدیر شهرداری منطقه ۶ اهواز گفت: یکی از وظایف شهرداری‌ها نظارت برکیفیت آسفالت معابر است و با وجود مشکلات موجود بر سر راه آسفالت شهر، این منطقه در جهت بهبود جلوه بصری شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهسازی آسفالت‌های آسیب دیده خیابان‌های شهر، اقدامات آسفالت ریزی، بهسازی و مرمت آسفالت معابر سطح شهر را با جدیت پیگیری می‌کند.

او بیان داشت: با هدف تامین رفاه، آسایش وجلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تامین زیرساخت‌های اصولی معابر عملیات زیرسازی وتعریض خیابان غزنوی شمالی از دیگر اقداماتی است که توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه شش آغاز شد.

کعبی افزود: با اتمام زیرسازی و آماده سازی بستر این معبر، عملیات آسفالت ریزی و روکش آسفالت این خیابان نیز انجام خواهد گرفت و عملیات تراش آسفالت جهت لکه گیری در معابر منطقه با توجه به ضرورت‌های موجود و همچنین آسیب دیدگی آسفالت‌های قبلی و غیر قابل استفاده بودن آن‌ها طبق برنامه ریزی صورت گرفته و براساس اولویت معبر در دستور کار معاونت فنی و عمرانی منطقه شش قرار داشته و ادامه خواهد داشت.