تعدادی از اهالی خوزستان به‌خصوص مردم شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه که کشاورزی و دامداری آنان بیشترین ضرر و زیان را در روزهای اخیر به علت تنش آبی به خود دید، امروز با حضور در مقابل ساختمان استانداری خوزستان اعتراض خود را به این وضع نشان دادند. در این اعتراض آرام، مردم با سر دادن […]

تعدادی از اهالی خوزستان به‌خصوص مردم شهرستان‌های دشت آزادگان و هویزه که کشاورزی و دامداری آنان بیشترین ضرر و زیان را در روزهای اخیر به علت تنش آبی به خود دید، امروز با حضور در مقابل ساختمان استانداری خوزستان اعتراض خود را به این وضع نشان دادند.

در این اعتراض آرام، مردم با سر دادن شعارهایی خواستار چاره اندیشی مسئولان برای برون رفت از این وضعیت بغرنج شدند.

در روزهای اخیر کم آبی رودخانه کرخه مشکلات فراوانی را برای کشاورزی و دامداری مردم، حیات وحش هورالعظیم و … ایجاد کرد که انتشار تصاویر آن باعث ناراحتی‌های فراوانی شد.