ساعت کاری ادارات استان خوزستان از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه تا پایان مردادماه تغییر کرد.  بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی استانداری خوزستان و بر اساس مصوبه هیات وزیران ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در طول ایام هفته از ۷ صبح شروع می‌شود و ساعت ۱۳ خاتمه می‌یابد. بر این اساس، پنجشنبه‌ها نیز […]

ساعت کاری ادارات استان خوزستان از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه تا پایان مردادماه تغییر کرد.

 بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی استانداری خوزستان و بر اساس مصوبه هیات وزیران ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در طول ایام هفته از ۷ صبح شروع می‌شود و ساعت ۱۳ خاتمه می‌یابد.

بر این اساس، پنجشنبه‌ها نیز کماکان تعطیل هستند.

پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان،