ساعت ۶:۰۸ صبح امروز زلزله‌ای به قدرت ۴.۳ ریشتر جایزان در خوزستان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد. زمین لرزه فوق در ۱۱۲ کیلومتری شرق اهواز رخ داد و تا کنون از خسارات احتمالی آن گزارشی دریافت نشده است.

ساعت ۶:۰۸ صبح امروز زلزله‌ای به قدرت ۴.۳ ریشتر جایزان در خوزستان را به لرزه در آورد.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتر زمین رخ داد.

زمین لرزه فوق در ۱۱۲ کیلومتری شرق اهواز رخ داد و تا کنون از خسارات احتمالی آن گزارشی دریافت نشده است.