سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان ضمن تشریح شرایط کم آبی به بسیج کلیه امکانات شرکت جهت گذر از شرایط سخت تامین و توزیع آب اشاره کرد و گفت: توزیع عادلانه آب موجود جهت کشت های دائم و باغات ونیز محصولات باقیمانده از […]

 سازمان آب و برق خوزستان، در این بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان ضمن تشریح شرایط کم آبی به بسیج کلیه امکانات شرکت جهت گذر از شرایط سخت تامین و توزیع آب اشاره کرد و گفت: توزیع عادلانه آب موجود جهت کشت های دائم و باغات ونیز محصولات باقیمانده از فصول قبل، مهمترین اولویت این روزهاست.

“محسن سعادت فر” تاکید کرد: شرکت بهره برداری شمال خوزستان تابع دستورالعمل های ستاد مدیریت بحران استان بوده وآبیاری زمین های کشاورزی با رعایت سهمیه تخصیص یافته به شبکه ادامه دارد.

وی استفاده از تجربه خشکسالی سال های گذشته را راهگشا دانست و گفت: کشت بدون قرارداد دارای ریسک بالائی خواهد بود؛ چرا که بدلیل کمبود منابع آبی و کنترل دقیق سهمیه تخصیصی به مصارف کشاورزی رودخانه دز، امکان تامین آب محصولات فاقد قرارداد نیست.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در سفر به دزفول ضمن بازدید از تاسیسات سدهای تنظیمی دزو کرخه شمالی، از نزدیک با مشکلات تأمین آب کشاورزی در منطقه شمال خوزستان آشنا شد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.