آموزش کشت گیاهان دارویی مختص رامهرمز دوره آموزشی مهارتی کشت و پرورش گیاهان دارویی گلدار مختص آب و هوای شهرستان رامهرمز برگزار شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز گفت: در راستای اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی  دوره آموزشی مهارتی کشت و پرورش گیاهان دارویی گلدار مختص آب و هوای شهرستان با شرکت […]

آموزش کشت گیاهان دارویی مختص رامهرمز

دوره آموزشی مهارتی کشت و پرورش گیاهان دارویی گلدار مختص آب و هوای شهرستان رامهرمز برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز گفت: در راستای اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی  دوره آموزشی مهارتی کشت و پرورش گیاهان دارویی گلدار مختص آب و هوای شهرستان با شرکت ۲۰ نفر از بهره برداران و علاقمندان برگزار گردید.
فرشاد مهرابی اظهار داشت : با توجه به درخواست مردم روستای کمتوله و هماهنگی با صندوق کارآفرینی امید مبنی بر پیشنهاد روستای کمتوله به عنوان روستای هدف جهت تولیدگیاهان دارویی و به منظور آموزش تولید گیاهان قابل کشت و بررسی پتانسیلهای موجود در روستای دوره آموزشی در همین خصوص برگزار گردید