عمليات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید ميدان نفتی منصورآباد با استقرار دكل حفاری در موقعيت طرح توسعه اين ميدان، در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن آغاز شد. به گزارش راه بهارستان، عمليات حفاری توسعه ميدان نفتی منصورآباد به عنوان يكی از بسته های قراردادي طرح توسعه ۲۸ مخزن مناطق نفتخيز جنوب با استقرار دكل حفاری توسط شرکت پترو ایران به عنوان […]

عمليات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید ميدان نفتی منصورآباد با استقرار دكل حفاری در موقعيت طرح توسعه اين ميدان، در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن آغاز شد.

به گزارش راه بهارستان، عمليات حفاری توسعه ميدان نفتی منصورآباد به عنوان يكی از بسته های قراردادي طرح توسعه ۲۸ مخزن مناطق نفتخيز جنوب با استقرار دكل حفاری توسط شرکت پترو ایران به عنوان پیمانکار مربوط آغاز شد.

عمليات حفاري و تكميل ۱۲ حلقه چاه جديد، احداث ۳ مجموعه سطح الارضي تفكيك و تقويت فشار نفت و ایجاد خطوط لوله انتقال نفت و گاز از جمله پروژه‌های این طرح هستند.

این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت از ۲۱ به ۴۵.۲ هزار بشکه در روز اجرا می شود.

گفتنی است، میدان نفتی منصورآباد در استان خوزستان، در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان قرار دارد. تولید از مخزن آسماری میدان منصورآباد از سال ۱۳۸۶ و مخزن بنگستان این میدان از سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

میدان نفتی منصورآباد که در سال ۱۳۸۰ کشف شد با ذخیره درجای ۳.۷ میلیارد بشکه نفت خام، از میدان‌های تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و عملیات تولید از آن، توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران انجام می‌گیرد.

 منبع نفتخيز جنوب