سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: در پی خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان مبنی بر عدم کشت محصولات پر مصرف در فصل جاری و همچنین حسب دستور قضایی دادستان محترم شهرستان حمیدیه، تعداد پنج دستگاه موتور تلمبه‌ی غیر مجاز محدوده‌ی کانال چمران جمع […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: در پی خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان مبنی بر عدم کشت محصولات پر مصرف در فصل جاری و همچنین حسب دستور قضایی دادستان محترم شهرستان حمیدیه، تعداد پنج دستگاه موتور تلمبه‌ی غیر مجاز محدوده‌ی کانال چمران جمع آوری شد  .

به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور: این اقدام توسط پرسنل حوزه کرخه جنوبی در معیت ضابطین قضائی، عوامل انتظامی و با حضور نورالدین بازگیر معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان و مسعود صادقی مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور به انجام رسید.

شایان ذکر است در همین ارتباط تعداد پنج نفر از معارضین حاضر در محل که قصد اخلال در اجرای مقررات و  دستورات قضایی را داشتند توسط ضابطین قضایی جلب و روانه‌ی محاکم قضایی شدند.